Jamstvo

                                                                                                                                                                                                                                                                        


JAMSTVENI UVJETI   


 Jamstveni rok je 2 godine od kupovine sata i u tom razdoblju su osigurani rezervni dijelovi
 Jamstvom su obuhvaćeni kvarovi nastali u proizvodnji koji se odnose isključivo na mehanizam sata. Jamstvo na bateriju je 1 god.
 Rok trajanja servisiranja može trajati, ovisno o vrsti kvara, najviše 45 dana od dana prijave kvara.
           
            Jamstvo ne pokriva
                     -Remen,narukvicu,kućište
                     -lom i oštećenja stakla
                     -tipke, krunicu, kopče
                     -ukrasne dijelove
                     -oštećenja nastala nepravilnom ili nepažljivom upotrebom sata, nezgodama ili redovitom upotrebom 
Jamstveni list mora biti potpuno i ispravno ispunjen i ovjeren potpisom i pečatom prodavatelja na dan prodaje sata, koji ujedno jamči za točnost ispunjenih podataka.
Jamstvo neće bit priznato ukoliko serviser prilikom pregleda sata ustanovi da je sat bio servisiran od strane neovlaštenog servisera zato Vas molimo da sat isključivo održavajte i servisirajte u našem ovlaštenom servisu.
UPOZORENJE


VAŽNO:
Neki modeli imaju krunicu na navoj koja se mora odviti, a zatim izvući i namjestiti vrijeme. Nakon toga je morate ponovo vratiti u početni položaj i zaviti matrag ( stegnuti navoj) jer u protivnom sat gubi vodootpornost.
Kada je vanjska temperatura niža nego unutar stakla, sat se može zamagliti(samo privremeno,usprkos vodootpornosti).
Ne izlažite sat jakom suncu i naglim promjenama temperature, skratiti ćete vijek trajanja baterije, a može se i dogoditi da će vam sat kasniti ili ići prebrzo.
Nikada ne namještajte datum između 21.00 h i 4.00 h
Izbjegavajte nositi sat u blizini električnih magnetskuh polja kao i kontakt s kemikalijama.
Ukoliko vam se sekundarka pomiće po 2-4 sekunde odjednom znači da trebate zamijeniti bateriju.
Nakon kupanja u slanoj ili jako kloriranoj vodi sat isperite tekućom vodom.
Preporučamo da vodootpornost testirate jednom godišnje.
SAVJETI
Voda je najčešći uzrok kvara sata. Nemojte se zavaravati oznakom vodootpornosti na satu izraženoj u metrima! Ta oznaka se odnosi na dubinu/tlak u kojoj su i voda i sat u potpunosti statični, a takvi se uvijeti postižu samo kod laboratorijskih ispitivanja. U praksi pokreti ruke kroz vodu drastično povećavaju tlak na sat, stoga on neće podnijeti zaron na dubinu navedenu na oznaci na satu. 


ODRŽAVANJE SATA
Sat održavajte čistim. Za čišćenje kućišta i stakla od prašine, vlage, znoja, koristite meku, suhu, pamučnu tkaninu.


ODRŽAVANJE REMENA
Kožni remen je izrađen od organskog materijala pa je njegov vijek trajanja vremenski ograničen. Podložan je deformacijama i raznim oštećenjima zbog svog svojstva upijanja i raznih utjecaja: vode, znoja, upotrebe – trošenja, kozmetičkih sredstava, izlaganja toplini – izravnoj vatri, radijatoru, jakom direktnom svjetlu, suncu, kontaktu s vodom.
Kožni remen nježno čistite mekom, suhom tkaninom.
Metalni remen – izbjegavajte doticaj s keramičkim preparatima i sredstvima za čišćenje ( parfemi, kreme, sapuni, sredstva za čišćenje...) jer bi mogli prouzročiti oštećenja ili promjenu boje i uzorka narukvice, remena i samog kućišta ( osobito bakrenih – rose gold).
Keramički remen – satovi napravljeni dijelom ili u potpunosti od keramike delikatne su konstrukcije. Čuvajte ih od padova ili udaraca kako izbjegli lomove keramičkih dijelova.
Bez obzira na materijal izrade svi remeni ( koža, guma, metal, keramika) te njihovi sastavni i spojni dijelovi ( kopče, sigurnosne alke, iglice..) potrošne su prirode, potrebno ih je redovito mijenjati te nisu pokriveni jamstvom.


UPUTE O VODOOTPORNOSTI


WR - izbjegavajte svaki doticaj s vodom
WR30/3 ATM/3bara - samo neznatno prskanje, ali NE i uron u vodu
WR50/5 ATM/5 bara - samo prskanje kod pranja ruku, kiša, vlaga, ali NE i uron u vodu.
WR100/10 ATM/10bara – plivanje, površinsko ronjenje
WR200/20 ATM/20bara – rekreativno ronjenje


SAT GUBI VODOOTPORNOST


kod skakanja u vodu ( sat se tada izlaže daleko većem pritisku i u tom slučaju gubi vodootpornost)
ako se rukuje krunicom ili bilo kojim dugmetom na kučištu sata pod vodom, mokrim rukama ili dok je sat mokar ili je sat u bilo kakvom doticaju s vodom
kod tuširanja ili boravka u sauni ( vruća voda, para kao i velike razlike u temperaturi uzrokuju deformacju brtvi, kondenzaciju vode u satu i gubitak njegove vodootpornosti)
ako krunica nije do kraja utisnuta u kučište sata, a kod zaštitne krunice i dugmadi na navoj – ako ista nisu i dodatno zavrnuta do kraja
ako je staklo, krunica ili bilo koje drugo dugme oštećeno, odnosno ako je sat prethodno udaren, sat može izgubiti svoju vodootpornost a da vi to i ne primjetite
ako je sat otvaran i nepropisno zatvoren.